Avdelningar

Brandkårshobbyn är frivillig och verksamheten främjar vår gemensamma trygghet. För våra medlemmar är brandkårshobbyn gratis och vi förser dej med den utrustning, som denna verksamhet kräver, utan kostnader. Brandkårens medlemmar är av olika åldrar, har olika yrken och olika livssituationer, men alla delar ett intresse för räddningsbranchen. Under övningarna och på alarmuppdragen talar vi finska men vårt administrationsspråk är svenska.

Inom Bobäck FBK tillhör alla medlemmar någon av följande avdelningar: alarm-, ungdoms-, dam- eller veteranavdelningen. Välkommen med i vår verksamhet och bekanta dej med våra avdelningar genom att klicka på bilderna här nedan:

Alarmavdelningen
Ungdomsavdelningen
Damavdelningen
Veteranavdelningen