BOBÄCK FBK

logo latest version
PHOTO-2024-04-14-20-07-17

Bobäck FBK

Bobäck FBK är en avtalsbrandkår som verkar i Bobäck, Kyrkslätt. Brandkåren har grundats år 1947. Kåren har ett brandkårsavtal med Västra Nylands räddningsverk. Branddepån omfattar en bilhall för två bilar, föreläsningssal, gym, omklädningsrum, kök, bastu och lagerutrymmen.

Fordonsutrustning
Till vårt förfogande har vi en släckningsenhet och en manskapsbil.
* Sammutusauto LU 461, Scania, vm. 2011
* Manskapsbil LU 467, Volkswagen Transporter, årsmodell 2021

KOM MED I EN NY INTRESSANT FRITIDSSYSSELSÄTTNING I VÅR BRANDKÅR

Bobäck FBK söker kontinuerligt efter nya medlemmar till vår alarmavdelning och vi vill ha just dej med i vår verksamhet! Denna hobby kostar dej ingenting. Samla mod och ta kontakt med vår kårchef, Andrea Åberg tel: 040 725 9966 eller per e-mail paallikko@bobackfbk.fi.

SÄKERHETSKOMMUNIKATION

Vår brandkår utför även upplysningsuppdrag, såsom förstahandssläckning- (AS1) skolningar. Vi deltar även i olika evenemang inom Västra Nyland och vi besöker på begäran bl. a. daghem och skolor, där vi kan förmedla kunskap om säkerhet.

Begäran om upplysningsuppdrag kan sändas per e-mail till tuvi@bobackfbk.fi.

SOMMARCAFÉ

Bobäck FBK kommer inte att hålla sommarcafé i år på grund av renovering av stationen. Vi har invigning av garaget och isamband med det café söndagen 01.09.2024 kl 12-18. Välkomna!