Historia

Bobäck FBK r.f.

Luoman kylässä riehuneen tuhoisan rakennuspalon jälkeen päätettiin vuonna 1947 perustaa vapaaehtoinen palokunta. Merkittävä osa kylästä oli pari vuotta aikaisemmin menetetty osana Porkkalan vuokra-aluetta. Tämän vuoksi Masalassa ja Jorvaksessa toimineiden palokuntien toiminta päättyi.

Innostus uutta palokuntaa kohtaan oli suuri ja ensimmäinen maamerkki oli varikkorakennus, jonka ensimmäinen osa valmistui vuonna 1950. Varikko rakennettiin vuokratontille, minkä palokunta sai ostaa vuonna 1961. Muu varustus oli vaatimatonta ja muodostui aluksi Jorvaksessa käytetystä moottoriruiskusta. Palokunnalla ei tässä vaiheessa ollut omaa autoa vaan joutui turvautumaan lainakalustoon. Kunnan talous oli heikko eikä sieltä ollut saatavilla isompia avustuksia. Elintärkeä varainhankinta hoidettiin keräysten, arpajaisten ja juhlien avulla. Kunnalta saatiin lainaa ja vuonna 1954 palokunta osti ensimmäisen autonsa – Thames-merkkinen kuorma-auto.

Porkkala-alueen palauttaminen vuonna 1956 merkitsi palokuntamme toiminta-alueen merkittävää laajenemista.

1950-luvun lopussa perustettiin sekä naisosasto että poikaosasto (myöhemmin junioriosasto ja nyt nuoriso-osasto). Naisosaston ihailtava panos liittyi varainhankintaan sekä muonitukseen suurten tulipalojen yhteydessä. Nuoriso-osaston tarkoitus oli palokunnan jatkuvuuden turvaaminen.


Palokunnan talous on välillä ollut haastava, varsinkin suurempien hankkeiden yhteydessä. Paloaseman laajentamiset sekä upouuden modernin paloauton hankkiminen vuonna 1967 ovat olleet vaativia mutta samalla toimintaa piristäviä. Palokunnan käyttämien autojen hankinnat sekä niihin liittyvät kustannukset hoidetaan nykyään Pelastuslaitoksen toimesta ja siksi eivät rasita palokunnan taloutta.

Toiminta oli hyvin kuntakohtaista siihen asti kun alueelliset pelastuslaitokset perustettiin 2000-luvun alussa. Kirkkonummi oli pitkään täysin riippuvainen kunnan alueella toimivista vapaaehtoisista palokunnista. Kirkkonummelaiset palokunnat siirtyivät ensin Espoon Kaupungin palolaitokseen ja vuonna 2008 solmittiin yhteistyösopimus Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen (LUP) kanssa. Kuntarajat hävisivät ja Kirkkonummella tapahtuviin vaaratilanteisiin löytyi enemmän pelastusresursseja.

Nykyään puhutaan sopimuspalokunnista. Sopimukset ovat palokuntakohtaisia ja sisältävät tarkat ehdot osaamisesta ja luotettavuudesta. Miehistön jäseniin kohdistuu vuosi vuodelta tiukempia vaatimuksia.