Tukiosasto

Tukiosaston tarkoituksena on herättää ja edistää myönteistä suhtautumista paloturvallisuuteen, yleiseen turvallisuuteen ja varautumiseen normaali- ja poikkeusoloissa, sekä jakaa niihin liittyvää tietoutta kansalaisille. Tukiosaston tehtävinä on mm. osallistua turvallisuusviestintätehtäviin, järjestää palokunnan kesäkahvilatoiminta ja muonittaa palokunnan eri tilaisuuksia sekä osallistua kalustokilpailuihin. Tukiosasto kokoontuu tarvittaessa noin 5 kertaa vuodessa. Tukiosastoon kuuluvat myös palokunnan veteraanit. Osasto tarjota palokuntaveteraaneille mahdollisuuden yhteiseen toimintaan. Lisäksi veteraanit osallistuvat palokunnan kesäkahvilan järjestelyihin. Veteraanit ovat jääneet pois jo varsinaisesta operatiivisesta toiminnasta, mutta harjoittavat palokunta-aiheista virkistys- ja avustustoimintaa

Tukiosaston toimintaan ovat kaikki tervetulleita mukaan, ole yhteydessä osaston johtajaan!

Tukiosaston johtaja Tina Mustonen, sähköposti tukiosasto@bobackfbk.fi