Naisosasto

Naisosaston tarkoituksena on herättää ja edistää myönteistä suhtautumista paloturvallisuuteen, yleiseen turvallisuuteen ja varautumiseen normaali- ja poikkeusoloissa, sekä jakaa niihin liittyvää tietoutta kansalaisille. Naisosasto toimii palokunnan tukiosastona ja sen tehtävinä on mm. osallistua turvallisuusviestintätehtäviin, järjestää palokunnan kesäkahvilatoiminta ja muonittaa palokunnan eri tilaisuuksia sekä osallistua kalustokilpailuihin. Naisosasto kokoontuu kuukauden toisena maanantaina klo 19.

Naisosaston toimintaan ovat kaikki tervetulleita mukaan, ole yhteydessä naisosaston johtajaan!

Naisosaston johtaja Paula Nyman, sähköposti damerna@bobackfbk.com